12 Bunun üzerine RAB Yeremya’ya şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009