Rekavlılar’ın Bağlılık Örneği

351 Rekavlılar’ın Bağlılık Örneği Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim döneminde RAB Yeremya’ya şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009