11 Firavunun ordusu yüzünden Babil ordusu Yeruşalim’den çekilince,
İncil — Yeni Çeviri 2009