17 Sonra Kral Sidkiya Yeremya’yı sarayına getirtti. Orada kendisine gizlice, “RAB’den bir söz var mı?” diye sordu.
“Evet” diye yanıtladı Yeremya, “Babil Kralı’nın eline verileceksin.”
İncil — Yeni Çeviri 2009