4 O sırada Yeremya daha cezaevine konmamıştı, halk arasında dolaşıyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009