23 Kuşkusuz dağlardan,
Tepelerden gelen tapınma sesleri aldatıcıdır.
Kuşkusuz İsrail’in kurtuluşu Tanrımız RAB’dedir.
İncil — Yeni Çeviri 2009