16 Ama Ahikam oğlu Gedalya, “Böyle bir şey yapma! İsmail’le ilgili söylediklerin yalan” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009