5 Ama burada kalırsan Babil Kralı’nın Yahuda kentlerine vali atadığı Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’nın yanına dönüp onunla birlikte halkın arasında yaşa ya da istediğin yere git.”
Muhafız birliği komutanı Yeremya’ya yiyecek ve armağan verip yoluna gönderdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009