Gedalya Öldürülüyor

7 Gedalya Öldürülüyor Kırdaki ordu komutanlarıyla adamları, Babil Kralı’nın Ahikam oğlu Gedalya’yı ülkeye vali atadığını, Babil’e sürülmemiş yoksul kadın, erkek ve çocukları ona emanet ettiğini duyunca,
İncil — Yeni Çeviri 2009