Yeremya Mısır’a Götürülüyor

431 Yeremya Mısır’a Götürülüyor Yeremya Tanrıları RAB’bin bütün bu sözlerini –Tanrıları RAB’bin onun aracılığıyla kendilerine ilettiği her şeyi– halka bildirmeyi bitirince
İncil — Yeni Çeviri 2009