7 RAB’bin sözünü dinlemeyerek Mısır’a gittiler. Tahpanhes’e vardılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009