Nebukadnessar Mısır’a Saldırıyor

13 Nebukadnessar Mısır’a Saldırıyor Babil Kralı Nebukadnessar’ın gelip Mısır’a saldıracağına ilişkin RAB’bin Peygamber Yeremya’ya bildirdiği söz şudur:
İncil — Yeni Çeviri 2009