14 “Mısır’da bildirin,
Migdol’da duyurun,
Nof’ta, Tahpanhes’te duyurun:
‘Yerini al, hazırlan,
Çünkü çevrendekileri yiyip bitiriyor kılıç!’
İncil — Yeni Çeviri 2009