24 Mısır utandırılacak,
Kuzey halkının eline teslim edilecek.”
İncil — Yeni Çeviri 2009