Rab Halkını Kurtaracak

26 Hepsini can düşmanları Babil Kralı Nebukadnessar’la görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra, eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır’da yaşayacak” diyor RAB.

Rab Halkını Kurtaracak
İncil — Yeni Çeviri 2009