Filistliler’le İlgili Bildiri

471 Filistliler’le İlgili Bildiri Firavun Gazze’ye saldırmadan önce RAB’bin Peygamber Yeremya’ya bildirdiği Filistliler’e ilişkin söz şudur:
İncil — Yeni Çeviri 2009