4 Çünkü Filistliler’in yok edileceği gün geliyor.
Sur ve Sayda’ya yardım edebilecek
Sağ kalan herkes kesilip yok edilecek.
RAB Kaftor kıyısından gelen Filistliler’in
Sağ kalanlarını yok edecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009