2 İşte bu nedenle” diyor RAB,
“Ammonlular’ın Rabba Kenti’ne karşı
Savaş narasını işittireceğim günler geliyor.
Rabba ıssız bir höyük olacak,
Köyleri ateşe verilecek.
Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri
Mülk edinecek” diyor RAB.
İncil — Yeni Çeviri 2009