20 Bu yüzden RAB’bin Edom’a karşı ne tasarladığını,
Teman’da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:
“Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009