21 Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,
Çığlıkları Kamış Denizi’ne dek duyulacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009