22 Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,
Kanatlarını Bosra’ya karşı açacak.
O gün Edomlu askerlerin yüreği,
Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.”

İncil — Yeni Çeviri 2009