Kedar ve Hasor’a İlişkin Bildiri

28 Kedar ve Hasor’a İlişkin Bildiri Babil Kralı Nebukadnessar’ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor:
“Kalkın, Kedar’a saldırın,
Doğu halkını yok edin.
İncil — Yeni Çeviri 2009