30 Kaçın, uzaklaşın!
Derinliklere sığının,
Ey Hasor’da oturanlar!” diyor RAB.
“Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar
Size düzen kurdu;
Sizin için bir tasarısı var.
İncil — Yeni Çeviri 2009