Elam’a İlişkin Bildiri

34 Elam’a İlişkin Bildiri Yahuda Kralı Sidkiya’nın krallığının başlangıcında RAB’bin Peygamber Yeremya’ya bildirdiği Elam’a ilişkin söz şudur:
İncil — Yeni Çeviri 2009