39 “Ama son günlerde
Elam’ı eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.

İncil — Yeni Çeviri 2009