6 Ama sonra Ammonlular’ı
Eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.

İncil — Yeni Çeviri 2009