8 Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,
Ey Dedan’da yaşayanlar!
Çünkü Esav’ı cezalandırdığımda
Başına felaket getireceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009