17 Bir tarlayı koruyanlar gibi
Kuşatacaklar Yeruşalim’i.
Çünkü Yeruşalim bana başkaldırdı’ ” diyor RAB.
İncil — Yeni Çeviri 2009