2 ‘RAB’bin varlığı hakkı için’ diyerek
Sadakatle, adaletle, doğrulukla ant içersen,
Uluslar O’nun aracılığıyla kutsanacak,
O’nunla övünecekler.”
İncil — Yeni Çeviri 2009