21 Ne zamana dek düşman sancağını görmek,
Boru sesini duymak zorunda kalacağım?
İncil — Yeni Çeviri 2009