Kuzeyden Gelecek Yıkım

4 Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim’de yaşayanlar,
Kendinizi RAB’be adayın,
Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın.
Yoksa yaptığınız kötülüklerden ötürü
Öfkem ateş gibi yağacak,
Her şeyi yiyip bitirecek
Ve söndüren olmayacak.”
Kuzeyden Gelecek Yıkım
İncil — Yeni Çeviri 2009