8 Onun için çula sarının,
Dövünüp haykırın,
Çünkü RAB’bin kızgın öfkesi üzerimizden kalkmadı.
İncil — Yeni Çeviri 2009