9 “O gün” diyor RAB,
“Kral da önderler de yılacak,
Kâhinler şaşkına dönecek,
Peygamberler donakalacak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009