Rab Babil’i Yargılayacak

20 O günlerde, o zamanda” diyor RAB,
“İsrail’in suçu araştırılacak
Ama bulunamayacak;
Yahuda’nın günahları da araştırılacak
Ama bulunamayacak.
Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.”
Rab Babil’i Yargılayacak
İncil — Yeni Çeviri 2009