28 Dinleyin! Tanrımız RAB’bin öç aldığını,
Tapınağının öcünü aldığını
Babil’den kaçıp kurtulanlar
Siyon’da duyuruyorlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009