34 Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür,
O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir.
Onların ülkesine huzur,
Babil’de yaşayanlaraysa kargaşalık getirmek için
Davalarını hararetle savunacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009