4 O günlerde, o zamanda” diyor RAB,
“İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek;
Tanrıları RAB’bi aramak için
Ağlaya ağlaya gelecekler.
İncil — Yeni Çeviri 2009