46 ‘Babil düştü’ sesiyle yeryüzü titreyecek,
Çığlığı uluslar arasında duyulacak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009