Yeruşalim’in Düşüşü

521 Yeruşalim’in Düşüşü Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de on bir yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya’nın kızı Hamutal’dı.
İncil — Yeni Çeviri 2009