Yahuda Halkı Babil’e Sürülüyor

24 Yahuda Halkı Babil’e Sürülüyor Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya’yı, Başkâhin Yardımcısı Sefanya’yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009