28 Nebukadnessar’ın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur:
Yedinci yıl 3 023 Yahudi;
İncil — Yeni Çeviri 2009