29 Nebukadnessar’ın on sekizinci yılında Yeruşalim’den 832 kişi;
İncil — Yeni Çeviri 2009