34 Yaşamı boyunca Babil Kralı tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı.


İncil — Yeni Çeviri 2009