5 Kral Sidkiya’nın krallığının on birinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009