18 “Ama o günlerde bile sizi büsbütün yok etmeyeceğim” diyor RAB.
İncil — Yeni Çeviri 2009