5 Büyüklere gidip onlarla konuşayım.
RAB’bin yolunu,
Tanrıları’nın buyruklarını bilirler kuşkusuz.”
Gelgelelim onlar da boyunduruğu kırmış,
Bağları koparmıştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009