Tapınağa Güvenmek Yararsızdır

71 Tapınağa Güvenmek Yararsızdır RAB Yeremya’ya şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009