8 “ ‘Nasıl, biz bilge kişileriz,
RAB’bin Yasası bizdedir, diyebiliyorsunuz?
İşte, bilginlerin yalancı kalemi
Yasayı yalana çevirmiş.
İncil — Yeni Çeviri 2009