9 Bilgeler utandırıldı,
Yıldırılıp ele geçirildi.
RAB’bin sözünü reddettiler.
Nasıl bir bilgelikmiş onlarınki?
İncil — Yeni Çeviri 2009