11 Samiriye’ye ve putlarına ne yaptımsa,
Yeruşalim’e ve putlarına da yapamaz mıyım?”
İncil — Yeni Çeviri 2009